Οικιακοί καθαρισμοί

Διαθέτοντας ταχύτατα και έμπειρα συνεργεία καθαρισμού, είμαστε πάντα σε θέση να ολοκληρώνουμε οποιαδήποτε εργασία αρχικού καθαρισμού ή γενικού καθαρισμού σπιτιών και να παραδίδουμε το χώρο σας σε άριστη κατάσταση μέσα στα χρονικά όρια που εσείς θα ορίσετε. Όπως και στους καθαρισμούς επαγγελματικών χώρων, έτσι και σε οτι έχει σχέση με την οικιακή καθαριότητα, μπορούμε και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στον τρόπο που εσείς θέλετε.

Οι υπηρεσίες καθαρισμού σπιτιών που αναλαμβάνουμε είναι:

  • αρχικός καθαρισμός σπιτιού,αρχικοί καθαρισμοί σπιτιών,καθαρισμός σπιτιού
  • καθαρισμοί διαμερισμάτων,καθαρισμός διαμερίσματος,υπηρεσίες καθαρισμού σπιτιού