Υπευθυνότητα

Πιστεύουμε ακράδαντα στο ήθος και την τιμιότητα και κάνουμε πράξη τις αρχές αυτές σε ολόκληρο τον κύκλο εργασιών μας, με γνώμονα πάντα την δικιά σας ικανοποίηση.

  • Η εταιρεία μας φέρει πλήρη ευθύνη αστικά και ποινικά απέναντι στο προσωπικό που απασχολεί και είναι υπόχρεη για τις πληρωμές και τις ασφαλιστικές εισφορές αυτών.
  • Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημιάς που τυχών προκληθεί από το προσωπικό μας, η εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημιά αυτή.
  • Υπευθυνότητα