Δυναμικό

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ποιότητα των υπηρεσιών μας αλλά και για την μέγιστη ικανοποίησή σας αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό μας αποτελεί για μας βασική μέριμνα και αποτελείται από επαγγελματίες με εργασιακή εμπειρία και όχι εποχιακά, ανειδίκευτα άτομα.

Τα συνεργεία καθαρισμού απαρτίζονται από επαγγελματίες με εξειδίκευση, επαγγελματική ευσυνειδησία και κατάρτιση και όλα τα άτομα που τις στελεχώνουν διακρίνονται για το ήθος και την ευγένειά τους.

Η συνεχής εκπαίδευση των συνεργείων καθαρισμού, συνεπάγεται από την διαρκή εξέλιξη των προϊόντων καθαρισμού και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε. Με αυτό τον τρόπο ακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς που έχουν σαν αποτέλεσμα το αρτιότερο αποτέλεσμα στις υπηρεσίες καθαρισμού.

  • συνεργεία καθαρισμού - Δυναμικό